QS-BUILDING Sp. z o. o.
50-078 Wrocław , ul. Stanisława Leszczyńskiego nr 4 lok.29

Usługi budowlane
668 113-213
Usługi sprzątające
668 117-120
www.qs-building.pl 

kontakt@qs-building.pl
NIP:  8971874125
REGON:  385074780
KRS:  0000818725

Konto Bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.   49 1090 1522 0000 0001 4394 8826

Administratorem Danych osobowych przekazywanych w formularzu kontaktowym jest QS-BUILDING Sp. z o. o. 50-078 Wrocław , ul. Stanisława Leszczyńskiego nr 4 lok.29 NIP:  8971874125 REGON:  385074780 KRS:  0000818725 i będzie on przetwarzał owe dane wyłącznie w celu w której dotyczy niniejsza korespondencja. Informujemy że przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy że okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest o tematyki, której dotyczy korespondencja, w żadnym jednak wypadku nie będzie dłuższy niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z korespondencji lub sprawy, której korespondencja dotyczy. Dane te mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora oraz organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:QS-BUILDING Sp. z o. o. 50-078 Wrocław , ul. Stanisława Leszczyńskiego nr 4 lok.29 e-mail: kontakt@qs-building.pl tytuł: Polityka RODO.